Importeren

Er zijn verschillende manier waarop je adressen kunt toevoegen. Een van de manieren is het importeren van adressen.

De geïmporteerde adressen worden toegevoegd aan de Contactlijst op de Startpagina en zijn beschikbaar voor de Gebruikers.

importeren in CallMonkey

Bekijk de uitgebreide video voor meer informatie

Aandachtspunten

 • Maak eerste een nieuwe Campagne aan als je de adressen wilt toevoegen aan een nieuwe Campagne.
 • Controleer of alle velden die je wilt importeren ook aanwezig zijn. Maak eventueel extra Velden aan en voeg ze toe aan het Formulier.
 • Wanneer de kolomhoofden (Naam, Adres, Plaats e.d.) van het CSV-bestand overeenkomen met de kolomhoofden in CallMonkey, worden ze automatisch ‘gemapped’
 • Bepaalde velden kun je alleen importeren als ze aan een bepaalde veld instelling voldoen.
 • Importeer telefoonnummers met de desbetreffende landcode met een + in plaats van 00. Dus voor Nederland +31.
 • Je kunt alleen CSV-bestanden importeren.

Stap 1 Upload het CSV-bestand

Controleer allereerst of de kolomhoofden in het CSV-bestand zijn toegevoegd aan de eerste rij van het adressenbestand (de groene velden in onderstaand scherm).

Ga naar Adressen en klik op de link ‘Importeren’ om een adressenbestand te importeren.

Link-importeren-onder-adressen-in-CallMonkey

Voordat je het CSV-bestand kunt selecteren zijn er drie verplichte velden:

 • 1. Campagne;
 • 2. Opvolgdatum en Tijd;
 • 3. Land.

1. Selecteer de Campagne waar de adressen aan toegevoegd moeten worden.

2. Selecteer een datum en tijd waarop de adressen naar voren mogen komen op de Contactpagina bij de Gebruiker.

Er kan geen datum in het verleden worden gekozen.

Kies voor ‘Adressen hebben verschillende opvolgdatums’ wanneer er al een kolom met de opvolgdatum en -tijd is opgenomen in het CSV-bestand.

3. Selecteer het land waar de adressen uit het CSV-bestand tot behoren.

Wanneer je ‘Adressen hebben verschillende opvolgdatums’ selecteert, moet elk adres een specifieke opvolgdatum bevatten.

Klik op de button ‘Bladeren’ en selecteer het CSV-bestand dat in het scherm verschijnt. Klik vervolgens op de groene button ‘Ga naar stap 2’.

bestand-selecteren-en-toevoegen-aan-CallMonkey

Onderstaand melding verschijnt wanneer je een bestand probeert toe te voegen dat geen CSV bestand is.

Importeren-van-bestand-dat-geen-csv-bestand-is-CallMonkey

In Excel kun je een bestand eenvoudig opslaan als een CSV bestand.

Importeren-bestand-opslaan-als-csv-bestand-in-CallMonkey
Om eventuele problemen te voorkomen is het verstandig om de telefoonnummers te importeren inclusief de desbetreffende landcode, met een + in plaats van 00.

Stap 1a: Adressen ontdubbelen

Deze pagina verschijnt alleen als de ontdubbel functionaliteit is aangevinkt bij de geselecteerde campagne.

Importeren adressen ontdubbelen in CallMonkey

Standaard wordt het te importeren adressenbestand ontdubbeld op basis van de geselecteerde campagne.

Selecteer meerdere campagne wanneer het bestand moet worden ontdubbeld op basis van meerdere campagnes.

Stap 2: Velden ‘mappen’

Wanneer de kolomhoofden ontbreken in het adressenbestand verschijnt er bovenin het scherm de melding:

Je bestand kan niet geïmporteerd worden. Controleer het bestand. Bevat de eerst rij wel de namen van de kolomhoofden en wordt dezelfde naam niet meerdere keren in de kolomhoofd gebruikt?

melding-ontbrekende-kolomhoofden-in-csv-bestand-in-CallMonkey

De melding verschijnt wanneer er in het bestand geen kolomhoofden zijn opgenomen in de eerste rij van het bestand of wanneer er de naam van een kolomhoofd meerder keren is opgenomen in de eerste rij.

Bestand-zonder-kolomhoofden-in-CallMonkey

Om te voorkomen dat je twee keer hetzelfde bestand importeert verschijnt onderstaande pop-up. Klik op ‘Ga naar stap 2’ wanneer het om een ander bestand gaat met dezelfde naam maar met andere adressen.

reeds-een-bestand-geimporteerd-met-dezelfde-naam

Wanneer de kolomhoofden in het Adressenbestand dezelfde naam hebben als de velden in CallMonkey dan worden de velden automatisch ‘gemapped’.

In onderstaande afbeelding is heeft het eerste veld onder ‘Naam van het veld in CallMonkey’ de naam ‘Organisatie’. Omdat het veld ‘Naam kolomhoofd CSV-bestand’ ook de naam ‘Organisatie’ heeft, wordt het automatisch gemapped.

Importeren-stap-2-alle-gemapped-herkend-in-CallMonkey

Wanneer de kolomnamen niet overeenkomen dan verschijnt de melding ‘Dit Veld niet importeren‘.

Importeren-stap-2-alle-gemapped-herkend-in-CallMonkey1

Klik op de pulldown en selecteer het juiste Veld uit de lijst of vul de eerste letters van het Veld in en selecteer om het Veld te ‘mappen’.

pulldown-mappen-van-velden-in-CallMonkey
woorden-intypen-ivm-mappen-velden-importeren-Callmonkey

Een veld kan maar één keer worden ‘gemapped’. Wanneer een veld eenmaal is ‘gemapped’ verdwijnt deze uit het overzicht in de pulldown.

– CSV-scheidingsteken
Pas het scheidingsteken aan wanneer er slecht één rij verschijnt.

Importeren csv scheidingsteken aanpassen in CallMonkey

– Pulldown mappen
Bij een pulldown veld moet ook de inhoud van het Veld ‘gemapped’ worden. Bij deze velden verschijnt het rode icoontje Icoontje waarschuwing mappen pulldown velden importeren CallMonkey wanneer de inhoud van de velden nog ‘gemapped’ moet worden.

mappen-van-pulldown-velden-importeren-in-CallMonkey

Klik op het rode rood icoontje Icoontje waarschuwing mappen pulldown velden importeren CallMonkey en ‘map’ de velden die in de pop-up naar voren komen.

mappen-van-pulldown-velden-in-pop-up-importeren-in-CallMonkey

Wanneer de velden overeenkomstig zijn ‘gemapped’, verschijnt het groene icoontje Een Item actief of inactief maken in callmonkey.

icoontje-wanneer-alle-velden-zijn-gemapped-importeren-in-CallMonkey

5.  Klik onderaan de pagina op de groene button ‘Ga naar stap 3’.

Onderstaande melding verschijnt wanneer er verplichte velden zijn die ontbreken.

importeren-verplichte-velden-in-CallMonkey

Controleer of het verplichte veld is opgenomen in het bestand. Voeg een kolom toe aan het bestand wanneer het veld ontbreekt.

Wanneer het veld wel is opgenomen in het bestand dan kan het zijn dat het veld niet is gemapped. Klik op OK en map het veld.

Ga naar veld instellingen om deze instelling aan te passen.

Stap 3: Geïmporteerd

In Stap 3 ontvang je de bevestiging dat de adressen worden geïmporteerd.

Importeren stap 3 het resultaat in CallMonkey

6.  Klik op de button ‘Importeer nog een bestand’ wanneer je nog een bestand wilt toevoegen. Door te klikken op ‘Ga terug naar adressen’ ga je terug naar het overzichtsscherm met adressen.

Je ontvangt automatisch een e-mail wanneer de adressen zijn geïmporteerd.

– Foutieve gegevens
Onderstaande melding verschijnt wanneer er foutieve gegevens zijn gevonden in het Adressenbestand.

Importeren stap 3 foutieve inhoud in CallMonkey

Klik op de groene button ‘Download’ om de foutieve inhoud te achterhalen.

De cellen met foutieve inhoud worden in het rood gevisualiseerd.

Importeren opzoeken foutieve inhoud Excel in CallMonkey

Corrigeer de rode cellen en importeer het bestand opnieuw.

– Email m.b.t. import
Je ontvangt een e-mail met het het aantal geïmporteerde adressen.

Importeren e-mail resultaat importeren in CallMonkey

– Dubbele adressen
De dubbele adressen worden niet geïmporteerd. Deze adressen zijn in het rood opgenomen in het MS-Excel bestand in de bijlage van de e-mail.

Importeren dubbele adressen in Excel in bijlage email in CallMonkey

Vervolgstappen

 • Controleer of de Gebruikers toegang hebben tot de Campagne waaraan de adressen zijn toegevoegd.
 • Voeg Velden toe aan het Formulier die tijdens het gesprek geïnventariseerd moeten worden.

Heeft dit artikel geholpen? (Verplicht)
JaNee

Wat kunnen wij doen om artikelen zoals dit te verbeteren?

captcha

 • Bel ons!

  020 - 7470001