Campagnes

Campagnes een nieuwe campagne aanmaken in CallMonkey

Aandachtspunten

  • Nieuwe adressen kunnen geïmporteerd worden in een bestaande campagne
  • Selecteer de gebruikers die op de campagne mogen werken
  • Maak een nieuwe campagne aan als bepaalde gebruikers niet op een bestaande campagne mogen werken

Campagne aanmaken

Bekijk ook de video over het aanmaken van campagnes.

small-number-1-callmonkey Nieuwe campagne
Klik op het groene plusje Icoon toevoegen in CallMonkey, geef de campagne een naam en selecteer een formulier.

Campagne nieuwe campagne aanmaken in CallMonkey

small-number-2-callmonkey  Campagne informatie
De informatie in dit veld verschijnt voor de gebruikers op de startpagina wanneer de desbetreffende campagne wordt geselecteerd.

Campagne informatie startpagina in CallMonkey
Campagne-naam-en-formulier-selecteren-in-CallMonkey

small-number-3-callmonkey Adres samenvatting
Een samenvatting van de belangrijkste velden kunnen bovenin de contactpagina getoond worden. De samenvatting verschijnt dan automatisch tussen de header en de adres score.

Campange adres samenvatting in CallMonkey

Selecteer de herkomst van het veld en klik op het invoeg veld om het toe te voegen aan de adres samenvatting.

Campagne-adres-sammenvatting

small-number-4-callmonkey Maximale contactpogingen
Per campagne kan het maximale aantal contactpogingen worden ingesteld.

Deze instelling vervalt automatisch wanneer er minimaal één keer contact is geweest met de juiste contactpersoon.

–  Maximaal aantal contactpogingen
Een adres wordt automatisch afgevoerd wanneer een maximaal aantal contactpogingen is bereikt.

Wanneer het maximaal aantal contactpogingen is bereikt wordt het adres automatisch opgeslagen met de standaard resultaatcode ‘Maximaal aantal contactpogingen’.

Campagne maximaal aantal contactpogingen in CallMonkey

–  Maximaal ‘Geen contact’
Een adres wordt automatisch afgevoerd wanneer het aantal ‘Geen contact’ is bereikt.

Wanneer het aantal ‘Maximaal ‘Geen contact” (resultaatcodes met de contact prioriteit ‘1 (Heel laag/geen contact)’ wordt bereikt, dan wordt het adres automatisch afgevoerd met de resultaatcode ‘Maximaal ‘Geen contact”.

Campagne maximaal geen contact in CallMonkey

small-number-5-callmonkey Adressen vrijgeven
Wanneer er eenmaal contact is geweest met de juiste contactpersoon (gekwalificeerde prospect) dan blijft het adres gekoppeld aan de desbetreffende gebruiker.

Door adressen vrij te geven (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte) komen deze adressen bij andere gebruiker naar voren in de contactlijst.

Campagne adressen vrijgeven in CallMonkey

De adressen worden automatisch vrijgegeven na het verstrijken van de aangegeven opvolgdatum.

Campagne adressen vrijgeven na x uur in CallMonkey

small-number-6-callmonkey Standaard telefoonnummer
Selecteer een telefoonnummer dat als standaard naar voren moet komen op de contactpagina.

Campagne standaard telefoonnummer selecteren in CallMonkey

Wanneer je een standaard telefoonnummer selecteert kan er worden aangeven of er direct automatisch gebeld moet worden of met een vertraging in seconden.

Wanneer er een vertraging wordt opgegeven dan wordt er het telefoonnummer na het aangegeven aantal seconden automatisch gebeld. De gebruiker heeft dan extra voorbereidingstijd.

Wanneer er ‘Geen voorgeselecteerd telefoonnummer’ wordt geselecteerd of wanneer het geselecteerde nummer niet aanwezig is, verschijnt de belknop in het grijs.

Voeg telefoonvelden toe aan het formulier dat gekoppeld is met de campagne wanneer er een telefoonveld ontbreekt.

Wanneer er een standaard telefoonnummer is geselecteerd verschijnt deze als standaard in de telefoon pulldown op de contactpagina.

Campanges standaard telefoonnummer in CallMonkey

small-number-7-callmonkey Adressen ontdubbelen
Je kunt adressen ontdubbelen op basis van een veld. Je kunt ontdubbelen op tekst-, e-mail-, telefoon- en nummer velden.

Campagne adressen ontdubbelen in CallMonkey

Tijdens het importeren wordt het bestand automatisch ontdubbeld op basis van het geselecteerde veld.

small-number-8-callmonkey Gebruikers koppelen
Koppel als laatste de gebruikers die de adressen in deze campagne mogen contacteren.

Campagne koppelen van gebruikers aan een campagne in CallMonkey

Campagne kopiëren

Klik op het icoontje kopiëren Een item kopiëren in callmonkey om een bestaande Campagne te kopiëren.

Campagnes overzicht campagnes in CallMonkey
Allen de campagne instellingen worden gekopieerd, niet de adressen in de campagne

Campagne inactief maken

Klik op het groene vinkje Een Item actief of inactief maken in callmonkey om een campagne inactief te maken.

Campagnes overzicht campagnes in CallMonkey

Er verschijnt er een pop-up wanneer er adressen zijn in de campagne.

waarschuwing-campagne-inactief-maken-in-CallMonkey

Wanneer de campagne inactief wordt gemaakt kunnen de gebruikers de campagne niet meer selecteren op de startpagina.

Campagne verwijderen

Klik op het verwijder icoontje Een item verwijderen in callmonkey.

Campagnes overzicht campagnes in CallMonkey

Er verschijnt er een pop-up wanneer er adressen zijn in de campagne.

Campagne campagne verwijderen in CallMonkey
De campagne en de adressen binnen de campagne worden voor altijd verwijderd. Dit kan niet worden hersteld.

Vervolgstappen

  • Controleer of er een een abonnement is toegewezen aan de gebruikers die zijn toegevoegd aan de campagne.

Heeft dit artikel geholpen? (Verplicht)
JaNee

Wat kunnen wij doen om artikelen zoals dit te verbeteren?

captcha