Resultaatcodes

Contactpagina blauwe resultaatcodes in CallMonkey

De resultaatcodes zijn voorgedefinieerde blauwe knoppen die naar voren komen op de contactpagina. Wanneer een gebruiker klikt op een resultaatcode dan verschijnt het resultaatcode detailscherm.

Afhankelijk van de resultaatcode categorie waarin de resultaatcode is aangemaakt verschijnen één of meerder opties om het adres te verwerken.

Aan de hand van de resultaatcodes kan een gebruiker aangegeven wat het resultaat is geweest van de contactpoging en wat de eventuele vervolgactie is.

Aandachtspunten

 • Er zijn 7 resultaatcode categorieën.
 • De contact prioriteit is verplicht wanneer er een resultaatcode in de resultaat categorie 4. Terugbellen wordt aangemaakt. Op basis van deze contact prioriteit wordt de contact historie en daarmee de adres score berekend. De adressen in de contactlijst worden gesorteerd o.b.v. de hoogste adres score.

Resultaatcode aanmaken

Klik op het groene plusje Icoon toevoegen in CallMonkey om een nieuwe resultaatcode aan te maken.

Resultaatcodes het aanmaken van een resultaatcode in CallMonkey

Resultaatcode categorie

Selecteer één van de zes resultaatcode categorieën uit de pull-down.

Resultaatcodes-selecteer-resultaat-categorie-in-CallMonkey

1. Open

Resultaatcodes in de Resultaatcode categorie 1. Open kunnen niet toegevoegd worden aan een formulier. Deze worden gebruikt om adressen te importeren.

Maak een resultaatcode aan in deze categorie wanneer je onderscheid wilt maken met de reeds aangemaakte standaard resultaatcode in deze categorie.

Resultaatcodes-resultaatcode-in-resultaatcategorie-1.-Open-in-CallMonkey

Selecteer de resultaatcode categorie 1. Open, vul een naam in en klik op ‘Opslaan’.

2. Afvoeren

Maak een resultaatcode in de resultaatcode categorie 2. Afvoeren aan wanneer er geen contact mogelijk is geweest of wanneer het adres eigenlijk niet geïmporteerd had moeten worden. Voorbeelden zijn;

 • Onjuist telefoonnummer
 • Bedrijf failliet
 • Buiten doelgroep
 • Bestaande klant
Resultaatcodes-resultaatcodes-2.-Afvoeren-op-conactpagine-in-CallMonkey

Selecteer de resultaatcode categorie 2. Afvoeren, vul een naam in en klik op ‘Opslaan’.

Resultaatcodes-resultaatcode-in-resultaatcategorie-2.-Afvoeren-in-CallMonkey
Adressen die niet meer teruggebeld hoeven te worden komen niet meer naar voren in de contactlijst van de gebruikers

– Toon resultaatcode detailscherm
Wanneer ‘Toon resultaatcode detailscherm’ wordt aangevinkt verschijn het resultaatcode detailscherm op de contactpagina wanneer een gebruiker op de resultaatcode klikt.

Resultaatcodes-resultaatcode-detailscherm-op-conactpagina-in-CallMonkey

Gebruikers kunnen een notitie invullen.

Wanneer ‘Toon resultaatcode detailscherm’ staat uitgevinkt, verschijnt de resultaatcode schuingedrukt op de contactpagina.

Resultaatcodes-resultaatcode-Foutief-telefoonnummer-op-conactpagine-in-CallMonkey

Gebruikers kunnen dan geen notitie invullen.

3. Negatief

Maak een resultaatcode in de resultaatcode categorie 3. Negatief aan wanneer er contact is geweest en wanneer men geen interesse heeft.

Selecteer de resultaatcode categorie 3. Negatief, vul een naam in en klik op ‘Opslaan’.

Resultaatcodes-resultaatcode-in-resultaatcategorie-3.-Negatief-in-CallMonkey

Gebruik minimaal twee negatieve resultaatcodes, één negatieve waarmee aangegeven wordt dat de gebruiker de juist contactpersoon niet heeft gesproken en één waarbij de gebruiker wel met de juist contactpersoon heeft gesproken.

Resultaatcodes-resultaatcode-negatief-op-conactpagina-in-CallMonkey

4. Terugbellen

– Contact prioriteit
Wanneer er een resultaatcode wordt aangemaakt in de categorie 4. Terugbellen dan moet er een keuze worden gemaakt voor de contact prioriteit.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-en-contactprioriteit-in-CallMonkey

– Heel laag (1 geen contact)
Selecteer ‘Heel laag (1 geen contact)’ wanneer er geen contact is geweest. De resultaatcodes voicemail en in gesprek zijn standaard aangemaakt.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-heel-laag-1-geen-contact-in-CallMonkey

– Gemiddeld  (3 contactpersoon niet bereikt)
Selecteer ‘Gemiddeld  (3 contactpersoon niet bereikt)’ wanneer er wel contact is geweest maar niet met de juiste contactpersoon.

Standaard zijn er twee terugbel resultaatcodes aangemaakt met deze contact prioriteit, één zonder e-mail en één met e-mail.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-gemiddeld-3-geen-contact-met-contactpersoon-in-CallMonkey

– Hoog  (4 contactpersoon bereikt)
Selecteer ‘Hoog  (4 contactpersoon bereikt)’ wanneer er wel contact is geweest met de juiste contactpersoon.

Standaard zijn er twee terugbel resultaatcodes aangemaakt met deze contact prioriteit, één zonder e-mail en één met e-mail.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-hoog-contact-met-contactpersoon-in-CallMonkey

– Heel hoog  (6 contactpersoon bereikt, hoge prioriteit)
Selecteer deze contact prioriteit wanneer er contact is geweest met de juiste contactpersoon en wanneer deze op een bepaald tijdstip teruggebeld moet worden.

Een adres met deze contact prioriteit komt op het aangegeven tijdstip met de hoogste prioriteit naar voren in de contactlijst op de startpagina.

Standaard zijn er twee terugbel resultaatcodes aangemaakt met deze contact prioriteit, één zonder e-mail en één met e-mail.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-heel-hoog-in-CallMonkey

Wanneer een gebruiker klikt op een resultaatcode met de contact prioriteit ‘Heel hoog (6 contactpersoon bereikt, hoge prioriteit)’ dan verschijnt automatisch de optie ‘Verstuur herinneringsmail’.

Resultaatcodes-resultaatcode-met-herinneringsmail-op-contactpagina-in-CallMonkey.

Een kwartier voor de aangegeven terugbeltijd wordt er automatisch een e-mail verzonden naar het e-mail adres van de gebruiker.

De inhoud van de e-mail kan worden aangepast.

Resultaatcodes-e-mail-herinneringmail-in-CallMonkey.

Aan andere gebruiker toewijzen
Nadat de contact prioriteit is geselecteerd kan ‘Toon resultaatcode detailscherm‘ worden aangevinkt. Daarnaast kan worden aangegeven of een gebruiker het adres mag toewijzen aan een andere gebruiker.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-en-contactprioriteit-in-CallMonkey

Wanneer een gebruiker op de resultaatcode klikt op de contactpagina, verschijnt er in het resultaatcode detailscherm een pull-down met alle gebruikers die gekoppeld zijn aan de campagne waartoe het adres behoort.

Resultaatcodes-toewijzen-aan-andere-gebruiker-op-conactpagina-in-CallMonkey

Verstuur e-mail (naar contactpersoon)
Wanneer ‘E-mail (naar contactpersoon) koppelen’ wordt aangevinkt kan er een informatie e-mail (E-mail type: ‘Informatie e-mail (naar contactpersoon)) worden geselecteerd uit de pull-down en kan aangegeven worden wat een gebruiker wel en niet mag aanpassen.

Resultaatcodes-resultaatcode-terugbellen-email-naar-contactpersoon-koppelen-in-CallMonkey

Wanneer er een e-mail is gekoppeld aan de resultaatcode komt deze altijd naar voren in het resultaatcode detailscherm.

Resultaatcodes-resultaatcode-met-e-mail-op-contactprioriteit-in-CallMonkey.

5. Lead/Afspraak

Resultaatcodes resultaatcode afspraak instellingen in CallMonkey

– Toon Sales/Inside Sales
Wanneer de optie ‘Toon Account Manager’ wordt aangevinkt verschijnt er de pull-down ‘Account Manager’ in het resultaatcode detailscherm voor de gebruikers.

Resultaatcode afspraak maken contactpagina in CallMonkey

Daarnaast verschijnen er twee extra opties, ‘Toon agenda van Account Managers’ en ‘Verstuur notificatie e-mail (naar Account Manager)’

– Toon agenda (Sales/Inside Sales )
De Sales en/of Inside Sales gebruikers die zijn toegevoegd aan de campagne komen automatisch naar voren in een pulldown op de contactpagina.

Wanneer er een keuze wordt gemaakt voor een Sales en/of Inside Sales gebruiker dan verschijnt de agenda van deze gebruiker en kan er een afspraak worden ingepland.

– Verstuur notificatie e-mail (naar Sales/Inside Sales )
Wanneer deze optie staat aangevinkt dan wordt de geselecteerde e-mail notificatie automatisch verstuurd naar de geselecteerde gebruiker.

De melding ‘De gekoppelde notificatie e-mail wordt verstuurd naar: ‘ verschijnt in het scherm van de gebruiker wanneer er een notificatie e-mail is gekoppeld aan de geselecteerde resultaatcode.

De notificatie e-mail wordt automatisch verzonden

6. Offerte

Bij het aanmaken van een resultaatcode in de categorie 6. Offerte kan alleen aangegeven worden of er een e-mail moet worden gekoppeld.

Resultaatcodes-resultaatcode-offerte-aanmaken-in-in-CallMonkey

Wanneer een gebruiker op de contactpagina klikt op de resultaatcode verschijnt het detailscherm standaard met onderstaande velden;

 • Offerte waarde
 • Kans %
 • Verwachte orderdatum
Resultaatcodes-resultaatcode-offerte-waarde-in-contactpagina-in-CallMonkey

In het veld offerte waarde kan de waarde van de offerte worden aangegeven en in het veld kans een percentage. Het kanspercentage is de subjectieve verwachting dat de order wordt gescoord.

In het veld verwachte orderdatum kan aangegeven worden wanneer de order door de opdrachtgever getekend retour wordt ontvangen.

7. Order/Verloren

Er kunnen geen resultaatcodes in de categorie 7. Order/Verloren worden aangemaakt. De standaard resultaatcodes Order en Verloren die reeds aanwezig zijn kunnen wel worden aangepast.

– Order
In de resultaatcode order kan het onderstaande worden ingesteld;

Resultaatcodes-resultaatcode-order-in-CallMonkey-1

Wanneer een gebruiker de resultaatcode selecteert verschijnt het detailscherm met onder andere het veld orderwaarde, de datum dat de order is gescoord en de belangrijkste reden dat de order is gewonnen.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-op-contactpagina-in-CallMonkey-2

In het veld ‘Orderwaarde’ kan de waarde van de order worden genoteerd en bij ‘Datum gewonnen’ de datum dat de order is gescoord. In de pull down ‘Reden gewonnen’ kan de belangrijkste reden worden geselecteerd.

– Gebruiker mag adres opnieuw opvolgen
Wanneer de order is gescoord is het mogelijk om het adres terug te plaatsen in de contactlijst. Er kan dan opnieuw opnieuw een order gescoord worden bij dit adres.

Selecteer ‘Gebruiker mag adres opnieuw opvolgen’ wanneer een gebruiker het adres mag terugplaatsen in de contactlijst.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-opnieuw-opvolgen-in-CallMonkey

In het resultaatcode detailscherm verschijnt dan de optie ‘In de toekomst opvolgen’. Het adres wordt teruggeplaatst in de contactlijst.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-op-contactpagina-optie-in-de-toekomst-opvolgen-in-CallMonkey-2

– Gebruiker mag adres terugplaatsen in telemarketing fase
Wanneer de optie ‘Gebruiker mag adres opnieuw opvolgen’  wordt geselecteerd verschijnt de optie ‘Gebruiker mag adres terugplaatsen in telemarketing fase‘ . 

Resultaatcodes-resultaatcode-order-en-opvolgen-telemarketing-in-CallMonkey

Wanneer de optie ”Gebruiker mag adres terugplaatsen in telemarketing fase‘  wordt aangevinkt dan verschijnt de pull-down in het resultaatcode detailscherm voor de gebruiker.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-op-contactpagina-optie-telemarketing-in-CallMonkey-2

Het adres wordt teruggeplaatst in de telemarketing fase.

– Verloren
In de resultaatcode order kan het onderstaande worden ingesteld;

Resultaatcodes-resultaatcode-verloren-in-CallMonkey

Wanneer een gebruiker de resultaatcode selecteert verschijnt het detailscherm met onder andere het veld orderwaarde, de datum dat de order is verloren en de belangrijkste reden dat de order is verloren.

Resultaatcodes-resultaatcode-verloren-op-contactpagina-in-CallMonkey

Wanneer wanneer er geen order is gescoord is het mogelijk om het adres terug te plaatsen in de contactlijst. Er kan dan opnieuw een poging worden gedaan om een order te scoren in de toekomst bij dit adres.

Selecteer ‘Gebruiker mag adres opnieuw opvolgen’ wanneer een gebruiker het adres mag terugplaatsen in de contactlijst.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-opnieuw-opvolgen-in-CallMonkey

In het resultaatcode detailscherm verschijnt dan de optie ‘In de toekomst opvolgen’. Het adres wordt teruggeplaatst in de contactlijst.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-op-contactpagina-optie-in-de-toekomst-opvolgen-in-CallMonkey-2

Wanneer de optie ‘Gebruiker mag adres opnieuw opvolgen’  wordt geselecteerd verschijnt de optie ‘Gebruiker mag adres terugplaatsen in telemarketing fase‘ . 

Resultaatcodes-resultaatcode-order-en-opvolgen-telemarketing-in-CallMonkey

Wanneer de optie ”Gebruiker mag adres terugplaatsen in telemarketing fase‘  wordt aangevinkt dan verschijnt de pull-down in het resultaatcode detailscherm voor de gebruiker.

Resultaatcodes-resultaatcode-order-op-contactpagina-optie-telemarketing-in-CallMonkey-2

Het adres wordt teruggeplaatst in de telemarketing fase.

Vervolgstappen

 • Bel ons!

  020 - 7470001