Door gebruik te maken van de juiste Veld instellingen voorkom je eventuele importeer fouten en help je de Gebruiker bij het invullen van een Veld. Er zijn drie soorten instellingen:

 1. Import instellingen
 2. Contactpagina instellingen
 3. Veld validatie
Veld-instellingen-in-CallMonkey

Aandachtspunten

 • Het instellen van een Veld kan pas als het Veld is toegevoegd aan het Veldblok in een Formulier.
 • Klik op het bewerken icoontje Icoontje veld bewerken CallMonkey in het Veldblok om de instellingen aan te passen.
Veld-bewerken-in-een-veldblok-CallMonkey

Import instellingen

Bij de import instellingen kun je aangeven of een Veld geïmporteerd mag worden. Daarnaast kan je aangeven of het veld verplicht aanwezig moet zijn tijdens het importeren.

Import-instellingen-in-CallMonkey

Er verschijnt een melding in Stap 5 van het importeren wanneer het veld verplicht is en niet aanwezig is of als er rijen zijn zonder inhoud in het te importeren bestand.

Maak een veld alleen verplicht wanneer het veld en de inhoud van het veld altijd gevuld moet zijn.

Contactpagina instellingen

Er zijn vier instellingen met betrekking tot een Veld op de Contactpagina.

 • Is het Veld zichtbaar
  • Is dit Veld dan ook bewerkbaar
 • Is het Veld verplicht als er contact is geweest
 • Is het Veld verplicht als deze wordt geconverteerd naar een Lead
Veld-instellingen-op-de-contactpagina-in-CallMonkey

Het Veld verschijnt lichtgrijs op de Contactpagina wanneer het niet bewerkbaar is.

Niet-bewerkbaar-veld-in-Callmonkey

Wanneer een Gebruiker vergeet om een verplicht veld in te vullen, dan wordt de Gebruiker naar het veld geleid en verschijnt het veld rood omcirkeld.

Wanneer de gebruiker op het waarschuwing icoontje Icoontje foutieve waarde Wanneer je dan een <a href= klikt verschijnt de begeleidende tekst foutieve gegevens.

Melding-verplicht-veld-in-CallMonkey

Veld validatie

De gegevens die een Gebruiker invoert in een veld kunnen gevalideerd worden door het toevoegen van een reguliere expressie.

reguliere-expressie-leeftijd-in-CallMonkey

De begeleidende tekst Foutieve gegevens verschijnt wanneer een Gebruiker een ongeldige waarde invoert.  Bij sommige velden kan ook een standaard waarde worden toegevoegd.

Een Reguliere Expressie is een verzameling tekenreeksen die gebruikt kan worden om de ingevoerde waarde in een Veld te controleren (zie Wikipedia voor meer informatie).

Een voorbeeld is de Reguliere Expressie [0-9]{2}. Een Gebruiker moet dan exact 2 cijfers invoeren, niet meer dan 2, maar ook niet minder dan 2. Letters worden niet geaccepteerd.

foutieve-gegevens-leeftijd-in-CallMonkey

Door op het waarschuwing icoontje Icoontje foutieve waarde ingevoerd CallMonkeyte klikken verschijnt de begeleidende tekst foutieve gegevens.

standaard-waarde-visualisatie-in-CallMonkey

Wanneer er een Standaard waarde wordt meegegeven in het Veld dan verschijnt de in te vullen tekst in het betreffende veld. Een voorbeeld is de tekst ‘Vul de leeftijd in’.

Standaard-waarde-veld-in-CallMonkey
[contact-form-7 404 "Not Found"]
 • Bel ons!

  020 - 7470001